Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0413-474933
  • info@vkgroep.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Wanneer u schade lijdt dan is dit altijd vervelend. Wij doen ons best om u met uw schade bij te staan en de afwikkeling verder zo vlot mogelijk te laten verlopen.

U kunt echter zelf ook bijdragen aan een vlotte afwikkeling en daarom geven wij u onderstaand een aantal belangrijke tips.

Verkeersschade (aanrijding met een ander voertuig, fietser, voetganger, vast object, aanrijding met wild etc) 

Probeer altijd - ter plaatse - een aanrijdingsformulier (Europees schadeformulier) in te vullen met de tegenpartij. Zorg dat deze aan de voorzijde zo volledig mogelijk is ingevuld, kruisjes gezet zijn waar van toepassing, een duidelijk situatieschets is gemaakt en door beide partijen is ondertekend. Mocht u het niet eens zijn over de situatieschets of toedracht vermeld dit dan direct onder: "Mijn opmerkingen", waarna u alsnog kan ondertekenen. Na ondertekening de beide delen van elkaar loshalen en iedere partij moet zijn achterzijde zo volledig mogelijk invullen en meteen inzenden naar zijn tussenpersoon of verzekeraar. 

Mocht u geen schadeformulier in uw auto hebben dan kunt u er een bij ons opvragen of bij kopje "Europees Aanrijdingsformulier Downloaden" downloaden.

Foto's maken met uw mobiel is altijd handig, vooral als er wat discussie is. Maak met name foto's van het voertuig van de tegenpartij, waarop het kenteken en de positie van het voertuig op de weg of tegen uw auto goed te zien is. Uw eigen schade loopt niet weg, dus daar hoeft u niet veel foto's van te maken. Duidelijke foto's kunt u ook heel eenvoudig maken via onze APP.

Inboedel- of Woonhuisschade (waterschade, brandschade, stormschade, glasschade etc)

Probeer zo spoedig mogelijk de oorzaak op te sporen en te verhelpen. Heeft u waterschade als gevolg van een lekkage en u weet niet waar deze vandaan komt: bel ons voor verder advies en begeleidng. In de regel is de gevolgschade gewoon verzekerd, maar de kosten het herstel van de oorzaak niet. Maak zonodig foto's om de oorzaak later aan te kunnen tonen, mocht daar om gevraagd worden. Meld woonhuisschade zo snel mogelijk bij ons. Het is beter schade zoveel mogelijk te beperken en wij kunnen u dan meteen bijstaan.

Heeft u schade aan uw inboedel: de beschadigde objecten NIET meteen weggooien/afvoeren. Verzekeraars willen regelmatig dat het bezit van de beschadigde goederen aangetoond wordt. Het is ook verstandig aankoopbewijzen te bewaren, met name van duurdere artikelen en kleding.

Informeer altijd bij de winkel of leverancier of de schade hersteld kan worden en vraag indien mogelijk een offerte van de herstelkosten.

Reisverzekering (en annulering)

Bij verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van uw bagage: altijd proberen aangifte te doen bij de politie, het hotel of op het vliegveld.  Bewaar electronica, zoals camera's, audio-apparatuur niet in uw koffers, maar neem deze mee in uwhandbagage.

Bij ziekte, ziekenhuisopname of ongeval in het buitenland, of wanneer u eerder moet terugkeren vanwege een calamiteit thuis: DIRECT het alarmnummer bellen van uw reisverzekering. Zorg ervoor dat u deze altijd bij de hand heeft wanneer u op reis gaat.  Ga niet op eigen initiatief vluchten omboeken en dergelijke. De alarmcentrale zal dit voor u regelen als dat nodig is.

Overige schades

Neem bij overige schades contact met ons op zodat de afwikkeling zo vlot mogelijk zal verlopen.