Hoe mogen we je helpen?

Vitaal

Vitaal werken is één van de drie peilers bij duurzame inzetbaarheid. Daar waar behoud van productiviteit en voorkomen van onnodig uitval door ziekte of werkeloosheid elke sector raakt, komt naar voren dat investeren in duurzame inzetbaarheid, in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers loont (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2018).

Duurzame inzetbaarheid betekent het creëren van een veilige, gezonde en vitale werkomgeving zodat het menselijk kapitaal optimaal kan worden ingezet en zo lang mogelijk kan worden ingezet. Bij veilig werken gaat om het werken met veilige en goedgekeurde productiemiddelen, maar ook het goed organiseren van veilige werkomgeving zoals bijvoorbeeld geluid, lucht, licht en fysieke belasting. Gezond werken wordt beschreven als mentale gezondheid. Onder vitaal werken valt het bevorderen van energie, motivatie en veerkracht van de werknemers.

Gezonde betrokken werknemers, die plezier hebben in het werk en zichzelf ontwikkelen is dan ook een van de strategische doeleinden van de HR manager. Overigens vinden de beleidsbepalers van Van Kuringe Adviesgroep het verzorgen van een gezonde en veilige werkomgeving een morele verplichting van de werkgever. Al bij al mag duidelijk zijn dat wij waarde hechten aan vitale werknemers. 

Vitaliteitsprogramma

De organisatie heeft flinke stappen gezet door preventie, verzuimreductie en re-integratie met een ketenaanpak te organiseren i.p.v. geïsoleerde elementen. Onze HR manager gebruikt hiervoor een vraaggestuurde aanpak. Een strategische omschakeling van ‘wat kunnen mijn werknemers doen voor mij’ naar ‘wat kan ik doen voor mijn werknemers’. Structureel. Van één keer sporten is nog nooit iemand fit geworden. Het gaat om de kleine structurele energiebronnen die ervoor zullen zorgen dat de medewerker zichzelf kan opladen denk aan bewegen, voeding, sociale steun en leermogelijkheden.

Bewegen met plezier

Door bewegen nemen allerlei risico’s op chronische klachten af (denk aan knieklachten, dementie, diabetes, hart en vaatziekten) maar beweging heeft ook een positieve invloed op het afweersysteem van een werknemer,  verlaagd het risico op depressie met 30 tot 50 procent, vermoeidheidsklachten nemen af en beweging zorgt er ook voor dat een werknemer 40 procent minder angst ervaart. Angst in de vorm van falen of druk stelt Professor Integrative Physiology M. Hopman tijdens Symposium van Het Vitaliteitsnetwerk Nederland (2022).

Helaas zitten Nederlanders het langst van alle Europeanen. Op een doordeweekse dag zitten Nederlanders gemiddeld 10 uur per dag (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & Kenniscentrum Sport, 2019). De groep mensen die 8 uur per dag (of meer) zit heeft een 74 procent hogere kans op hart- en vaatziekte.

Hoe kan de werkgever de werknemer stimuleren om meer te bewegen zodat de werknemer echt even los komt van het werk? Ja, er zijn enkele middelen die hebben bewezen dat het zitten of inactieve houding aanpakt. Een zit-stabureau vermindert zittijd op het werk met tachtig minuten tot ruim twee uur per dag (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & Kenniscentrum Sport, 2019).

Op kantoor zijn daarom alle werkplekken voorzien van een zit-stabureau. Ook hebben we op kantoor een ‘zitbal’ die ervoor zorgt dat je spieren op een juiste manier worden gestimuleerd tijdens het zitten. Om staan en zitten af te wisselen maken we gebruik van een stabureau. Afwisseling is een belangrijke factor in het stimuleren van vitaliteit.

Ook bedenken we ieder kwartaal een activiteit die te maken heeft met bewegen. Hierbij kan je denken aan golfen, tennissen en fietsen. Ook zetten we verschillende games in om beweging te kunnen stimuleren. Zo was er een spel waarbij we fictief naar verschillende steden in Europa in teams zijn gewandeld om zo elkaar te stimuleren om meer te gaan wandelen. Ook hebben we een leuk vitaliteitsspel ingezet met verschillende wekelijkse challenges. Zo blijven we de vitaliteit intern op peil houden, om extern onze klanten actief en positief te voorzien van een professioneel advies.

Met elkaar wandelen in het groen

De positieve effecten van de natuur op de mentale en fysieke gezondheid van de mens is wetenschappelijk bewezen (IVN, 2020). Groen maakt blij, verhoogd de prestatie, maakt mensen vriendelijker, kalmer en minder moe. Concluderend is het uitgangspunt: hoe meer we in de natuur zijn, hoe minder stress we in ons leven hebben. Het blijkt dat de natuur het brein in een andere toestand brengt. Het bezit fractale patronen wat de hersenen fijn vinden (Van den Berg, Koole, & Van der Wulp, 2003). Het klopt dat mensen het hoofd in de natuur beter kunnen ordenen. 

Ondanks dat het werk is veranderd. We veel minder fysiek werk hebben en ook niet meer uren buiten hoeven te jagen naar voedsel, hebben onze hersenen nog wel de basale behoefte om dagelijks deze omgeving op te nemen. Het is dan ook logisch dat Nederlanders die in een grote groene zone wonen minder gevoelig zijn voor negatieve lichamelijke effecten van stress (IVN, 2020).

Maar groen en bewegen zijn samen vele malen effectiever dan alleen. Een groene omgeving stimuleert het effect van bewegen zoals zout in het eten de smaak versterkt. Daarom maken wij graag met elkaar een wandeling in onze pauze. Lekker 30  minuutjes doorstappen in de mooie omgeving van Sint-Oedenrode laadt ons helemaal op zodat we weer met volle energie aan de slag kunnen. 

Gezonde snacks 

Wat betreft voeding, stimuleren wij gezonde voeding op de werkvloer. Dit doen we door fruit te faciliteren. Ook inspireren wij onze medewerkers met een maandelijkse ‘gezonde snack’. Dit kan een gezonde smoothie zijn of een proteïnereep met als doel dit als vervangende snack te nuttigen.