Hoe mogen we je helpen?

Waarom een Scope 10 inspectie?

Scope 10 normIn 2020 zijn er 3600 bedrijfsbranden gemeld bij verzekeraars. Steeds meer van deze branden ontstaan door een defect in elektrische installaties of de daarop aangesloten apparatuur. Om de veiligheid van medewerkers, klanten en ondernemers te vergroten stellen verschillende verzekeraars een SCIOS Scope 10-keuring (NTA 8220) verplicht bij een brandverzekering. Zo wordt onnodige brandschade voorkomen.

Wat houdt een Scope 10-keuring in?

Een scope 10-keuring is gericht op het signaleren van brandrisico’s aan en de brandveiligheid van elektrische installaties. Elektronische installaties worden tijdens de keuring geïnspecteerd volgens de richtlijnen van NTA8220. Deze keuring moet altijd uitgevoerd worden door een Scope 10-bevoegd inspecteur en bestaat uit een visuele en thermografische inspectie, metingen en beproevingen en het opstellen van een rapportage van de constateringen. Mochten er geen gebreken worden geconstateerd dan wordt er een keuringsrapport volgens SCIOS Scope 10 afgegeven. Zijn er wel gebreken, dan staan deze in het keuringsrapport en dienen deze zo snel mogelijk verholpen te worden zodat er een herstelverklaring af kan worden gegeven.

Na het afsluiten van een bedrijfsverzekering moet de elektrische installatie binnen een jaar worden geïnspecteerd. Vervolgens is het keuringsbewijs 3 tot 5 jaar geldig, afhankelijk van de staat van de installatie en de verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast worden medewerkers eens per anderhalf jaar in de praktijk getoetst. Zowel op kennis als op vaardigheden.

Waarom een Scope 10-keuring uit laten voeren?

Bij verschillende verzekeraars wordt er nu een brand door het falen van een elektrische installatie niets vergoedt, wanneer er geen Scope 10-keuring is uitgevoerd. Daarnaast kan eenvoudig aan de eisen van de overheid en verzekeraar worden voldaan voor het verkrijgen van een vergunning of verzekering. Als laatst ontstaat er zo ook een veiligere omgeving voor medewerkers en klanten. 

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer weten over de voorwaarden? We zijn op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 & op zaterdag van 9:00 tot 12:30 telefonisch bereikbaar. 


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 12-08-2021. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Meer Keuzes
Onze vestigingen
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie