Hoe mogen we u helpen?
06-08-2019

Ruzie over geld....

Partners verschillen soms van mening over hoe het geld te besteden, maar de meeste partners niet. De meeste partners zitten op één lijn.

Een kwart van de Nederlandse partners heeft weleens ruzie over geld. Natuurlijk gaat het om de manier van omgaan met geld. Met andere woorden, waar wordt het geld aan uitgegeven en waar juist niet aan? Maar de meeste meningsverschillen gaan volgens het Nibud over het bezuinigen.

Waar gaan de ruzies over?

Besparen op de maandelijkse vaste lasten is zeer effectief. Ook bij kleine bedragen gaat het vaak toch om honderden euro’s per jaar. Maar door bezuinigingen komt de pijn vaak vooral bij één van de partners te liggen. Dat maakt bezuinigen lastig. Ieder heeft eigen zaken die hij of zij belangrijk vindt. Ook het bestedingspatroon is een punt van discussie. Vooral in gezinnen waar er grote moeite wordt gedaan om rond te komen. Betalingsproblemen zorgen voor spanningen die partners botvieren op hun vertrouwde partner.

Geldzaken worden wel steeds vaker samen gedaan

Een derde van de partners houdt zich samen bezig met de geldzaken. In 2007 was het nog maar een kwart van de partners. Ook hebben we vaker een gezamenlijke rekening naast de privérekening. De gezamenlijke rekeningen worden gebruikt voor de rekeningen, het kopen van meubels en witgoed en de boodschappen. De privérekeningen gebruiken partners vooral voor het betalen van cadeaus, de telefoonrekening, kleding en de zorgverzekering.

Inkomsten op één berg

De meeste partners voegen de inkomsten samen. Hierbij wordt er niet gekeken naar een verschil in inkomen. De hoofdreden hiervoor is gemak. In hoeverre het verstandig is hangt ook af van of de partners samenwonend zijn of juist door het huwelijk zijn verbonden. Bij samenwoners kan het bij het later verbreken van de samenleving zorgen voor een discussie over wat van wie is. De meeste gehuwden hebben gekozen voor een (beperkte) gemeenschap van goederen. In dat geval kan het inkomen gezien worden als geld van beiden.

De meeste partners gaan op dezelfde manier met geld om

60 procent van de partners is van mening dat er geen verschil zit tussen hoe de beide partners met geld omgaan. Ze zitten dus op één lijn. Ongeveer 12,5 procent van de partners ziet de ander als de tegenpool als het gaat om de manier om met geld om te gaan. Bij die stellen zal de communicatie ook moeilijker verlopen. Ze hebben vaker ruzie over geld.

Maak duidelijke afspraken over geld

Duidelijke afspraken kunnen ervoor zorgen dat er voldoende geld wordt gespaard voor toekomstige doelen. De afspraken zijn een stok achter de deur om niet teveel geld uit te geven. Maak ook afspraken over wie wat betaalt. Schroom niet om het ook schriftelijk vast te leggen. In de loop der tijd kunnen afspraken vervagen of jullie weten niet precies meer wat er is afgesproken. Als alles op papier staat zijn misverstanden, en dus ruzies, te voorkomen of in ieder geval te verminderen.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens

Meer Keuzes
Onze vestigingen
Wat is het voordeel van hypotheek oversluiten?
meer informatie
Bereken de maandlasten
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen?
meer informatie